Categories
Cămine Regulamente și proceduri Tarife

IN ATENTIA STUDENTILOR

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII “LUCIAN BLAGA DIN SIBIU”

 1. Plata tarifului de cazare se face lunar, în perioada 20- ultima zi a lunii, în avans pentru luna următoare, astfel:
 • personal la administratorul căminului;
 • prin ordin de plata în contul RO25TREZ57620F331400XXXX , cu mențiunile: nume, prenume, cămin, luna plătită;
 • prin mandate poștal cu aceleași specificații de mai sus.

Pentru luna decembrie 2020, plata căminului se va face până cel târziu în data de 10.12.2020.

Studenții cazați efectiv în căminele studențești, care rămân și pe timpul vacanței de iarnă , vor depune o cerere în acest sens pe adresa de email a administratorului fiecărui  cămin.

 1. Locurile neocupate din fiecare cămin studențesc vor fi publicate în prima zi lucrătoare a săptămânii la adresa http://dga.ulbsibiu.ro

Studenții interesați sa ocupe un loc într-un cămin studențesc, vor depune cerere on line la adresa:  https://docs.google.com/forms/d/1zBcaIxnsZ9MuhDrZ9XPvvhDeGHNwfTRf7T0BJMXSMg4

 1. Rezilierea contractului de cazare se poate face:

–  personal:  predarea cheii apartamentului la administratorul căminului;

– de către un coleg, care la fel predă administratorului cele menționate mai sus.

Categories
Cămine Regulamente și proceduri

Depunerea cererilor de redistribuire a locurilor rămase neocupate în data de 01.10.2020 ora 14.00

Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune și studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești, conform listelor afișate pe site -ul universității, vor depune cererile de redistribuire  în data de 01.10.2020 între orele 10.00 -16.00 la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

În data de 02.09.2020  după ora 10.00 se afișează  lista cu  studenții care au primit cazare la redistribuire  la adresa:

http://dga.ulbsibiu.ro/anunțuri/ și pe pagina fiecărei facultăți

Cazarea studenților ULBS  în urma redistribuirii  din data de 02 .10. 2020

Lista cu studenții care au primit un loc în cămin la redistribuire se va afișa în data  02.10.2020 pe site-ul  http://dga.ulbsibiu.ro/știri /și pe pagina fiecărei facultăți.

Studenții care au primit un loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 02.10.2020 la căminele în care au primit repartiție până la ora 15:00, după următoarea procedură:

 1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
 2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
 3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
 4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
 1. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
 2. 1. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
 3. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
 4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați.

Categories
Cămine Regulamente și proceduri

Depunerea cererilor de redistribuire a locurilor rămase neocupate în data de 29.09.2020

Depunerea cererilor de redistribuire a locurilor rămase neocupate în data de 29.09.2020 ora 14.00

Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune și studențiicare nu au primit un loc de cazare în căminelestudențești, conform listelor afișate pe site –uluniversității, vor depune cererile de redistribuire în perioada 29.09.2020 ora 14.00 și 30.09.2020 ora 11.00 la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

În data de 30.09.2020 după ora 15.00 se afișează  lista cu  studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

http://DGA.ulbsibiu.ro/anunțuri/ și pe pagina fiecărei facultăți

Cazarea studenților ULBS  în urmare distribuirii  din data de 30 .09. 2020

Lista cu studenții care au primit un loc în cămin la redistribuire se va afișa în data  30.09.2020 pe site-ul  http://dga.ulbsibiu.ro/știri/  și pe pagina fiecărei facultăți.

Studenții care au primit un loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 30.09.2020 la căminele în care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

a. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:1. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);2. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc înurma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

b. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din parteafacultății:

1. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentruîncheierea contractului de cazare;

2. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;

3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați.

Categories
Cămine Cereri Regulamente și proceduri

Depunerea cererilor de redistribuire

Depunerea cererilor de redistribuire se face în perioada 26.09. 2020- 27.09.2020, până la ora 15.00

Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune și studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești, conform listelor afișate pe site -ul universității, vor depune cererile de redistribuirela adresa.

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

În data de 28.09.2020 se afișează  lista cu  studenții care au primit cazare la redistribuire  la adresa:

http://dga.ulbsibiu.ro/anunțuri/ și pe pagina fiecărei facultăți

Cazarea studenților ULBS  în urma redistribuirii  din data de 28.09.2020

Lista cu studenții care au primit un loc în cămin la redistribuire se va afișa în data  28.09.2020 pe site-ul  http://dga.ulbsibiu.ro/știri /și pe pagina fiecărei facultăți.

Studenții care au primit un loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 28.09.2020 la căminele în care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

 1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
 2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
 3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
 4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
 1. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
 2. 1. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
 3. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
 4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați.

Categories
Calendar Cămine COVID-19 Regulamente și proceduri

Procedura de desfășurare a activității de cazare a studenților ULBS în căminele studențești în anul universitar 2020 -2021

În perioada  26.09.2020- 28.09.2020 se desfașoară la nivelul ULBS  acțiunea de cazare a studenților în căminele universității. Pentru desfășurarea în condiții optime, de siguranță maximă atât pentru studenți cât și pentru personalul căminelor este absolut necesară respectarea următoarelor:

 1. Studenții se vor prezenta pentru încheierea contractelor de cazare conform programării din Calendarul de cazare, în intervalul orar  09.00-15.00 . Accesul este permis numai studenților cazați în căminul respectiv !
 2. Studenții vor respecta măsurile de distanțare socială și vor purta măști de protecție și mănuși.

Ce presupun măsurile de distanțare socială:

 • Păstrarea distanței – păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri față de alte persoane;
 • Strângerea mâinilor trebuie evitată. Nu atingeți, decât dacă este necesar alte persoane;
 • Evitați să atingeți suprafețe sau obiecte posibil a fi fost infectate (ex: clanțe de ușă, mânere,)
 • Maximă atenție pentru a nu atinge fața (gură, nas, ochi) fără a vă fi spalat mâinile înainte – deci, în timpul intervențiilor directe, nu trebuie să mâncați, să fumați sau să vă atingeți fața.
 • Protejați-vă de strănutul și de tusea celorlalți.
 1. Personal de pază și îngrijire, prezent pe toată durata acestei acțiuni în cămine, îi va sprijini pe studenti dacă aceștia au  nevoie și vor contribui la asigurarea bunului mers al acțiunii.
 2. Personalul prezent la serviciu va purta masca de protecție corect pusă și mănuși pe tot parcursul acestei acțiuni.
 3. Accesul în cămine se va realiza, în funcție de cămin, pe o singură intrare sau pe ambele intrări – pentru a se evita aglomerația, intrări care vor fi semnalizate corespunzător. Pentru a putea intra în cămin studenții trebuie să prezinte cartea de identitate.
 4. La intrarea în căminele studențești și în toate spațiile comune sunt realizate marcaje, împărțirea lor este gândită în așa fel încât să fie respectată distanța de 1,5 – 2 metri  între studenți.
 5. La intrarea în cămine sunt instalate recipiente cu dezinfectant pentru studenți și pentru personalul căminului .
 6. La intrarea în cămine și pe holurile spre camere vor fi puse covoare îmbibate cu clor care se vor schimba periodic.
 7. În incinta căminelor se va asigura, din oră în oră, dezinfectarea spațiilor comune, a balustradelor, mânerelor de la ușile de acces în cămin.
 8. În camere este permis accesul doar studenților cazați în acea cameră.

11. În fiecare cameră vor exista saci de gunoi pentru a putea fi aruncate resturile menajere și pentru a se igieniza camera mai usor.

Categories
Calendar Cămine Regulamente și proceduri

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ULBS în anul universitar 2020 – 2021


          Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor ULBS
 care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 16 septembrie se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după următorul program:

26 septembrie între orele 900 – 1500: studenții din anul II; studenții din anul I.

27 septembrie între orele 900 – 1500: studenții din anii III, IV -VI și studenții masteranzi;

Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă să – și ocupe locul până în– 27.09.2019, ora 1500, pierd dreptul de cazare.

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să respectaţi această planificare.


Categories
Calendar Cămine Regulamente și proceduri

Cazarea studenților ULBS în căminele studențești în anul universitar 2020-2021

Cazarea studenților ULBS în căminele studențești în anul universitar 2020-2021

În baza Ordinului nr. 5487/1494, al Ministrului educației și cercetării și al Ministrului sănătății, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2, Anexa nr.2, Conducerea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a decis următoarele, cu privire la cazarea studenților în anul universitar 2020/2021:

 • în căminele nr. 1, nr.3, nr.4, locurile în camere vor fi atribuite în regim de locuire de maxim doi studenți/cameră;
 • în căminele nr. 2, nr.6, nr.7, locurile în camere vor fi atribuite în regim de locuire de trei studenți/cameră.