Categories
Cămine Regulamente și proceduri

Depunerea cererilor de redistribuire a locurilor rămase neocupate în data de 01.10.2020 ora 14.00

Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune și studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești, conform listelor afișate pe site -ul universității, vor depune cererile de redistribuire  în data de 01.10.2020 între orele 10.00 -16.00 la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

În data de 02.09.2020  după ora 10.00 se afișează  lista cu  studenții care au primit cazare la redistribuire  la adresa:

http://dga.ulbsibiu.ro/anunțuri/ și pe pagina fiecărei facultăți

Cazarea studenților ULBS  în urma redistribuirii  din data de 02 .10. 2020

Lista cu studenții care au primit un loc în cămin la redistribuire se va afișa în data  02.10.2020 pe site-ul  http://dga.ulbsibiu.ro/știri /și pe pagina fiecărei facultăți.

Studenții care au primit un loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 02.10.2020 la căminele în care au primit repartiție până la ora 15:00, după următoarea procedură:

  1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
  2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
  3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
  4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
  1. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
  2. 1. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
  3. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
  4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați.