Categories
Cămine Regulamente și proceduri

Depunerea cererilor de redistribuire a locurilor rămase neocupate în data de 29.09.2020

Depunerea cererilor de redistribuire a locurilor rămase neocupate în data de 29.09.2020 ora 14.00

Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune și studențiicare nu au primit un loc de cazare în căminelestudențești, conform listelor afișate pe site –uluniversității, vor depune cererile de redistribuire în perioada 29.09.2020 ora 14.00 și 30.09.2020 ora 11.00 la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

În data de 30.09.2020 după ora 15.00 se afișează  lista cu  studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

http://DGA.ulbsibiu.ro/anunțuri/ și pe pagina fiecărei facultăți

Cazarea studenților ULBS  în urmare distribuirii  din data de 30 .09. 2020

Lista cu studenții care au primit un loc în cămin la redistribuire se va afișa în data  30.09.2020 pe site-ul  http://dga.ulbsibiu.ro/știri/  și pe pagina fiecărei facultăți.

Studenții care au primit un loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 30.09.2020 la căminele în care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

a. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:1. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);2. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc înurma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

b. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din parteafacultății:

1. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentruîncheierea contractului de cazare;

2. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;

3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați.