Categories
Cămine Tarife

Plata online cazare

Studenții Universității Lucian Blaga din Sibiu își pot plăti taxa de cazare lunară utilizând contul instituțional @ulbsibiu.ro și prin noua platformă de plăți online accesibilă la adresa https://camine.ulbsibiu.ro/

Tutorialul de realizare a plăților cuprinde 4 pași si e disponibil aici.

Categories
Cămine Tarife

TARIFUL DE CAZARE PE LUNA IANUARIE 2021

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CAZAȚI ÎN CĂMINELE UNIVERSITAȚII “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

TARIFUL DE CAZARE ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI PENTRU LUNA IANUARIE 2021 SE PLATEȘTE ÎN PROPORȚIE DE 50% DIN TARIFUL APROBAT DE SENATUL UNIVERSITĂȚII PENTRU  ANUL UNIVERSITAR 2020/2021, DE CĂTRE STUDENȚII CARE NU AU LOCUIT IN CĂMIN PE TIMPUL VACANȚEI DE IARNA (21.12.2020-10.01.2021).

STUDENȚII CARE AU LOCUIT ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI PE TIMPUL VACANȚEI DE IARNA VOR ACHITA INTEGRAL (100%) TARIFUL DE CAZARE PENTRU LUNA IANUARIE 2021.

Categories
Cămine Regulamente și proceduri Tarife

IN ATENTIA STUDENTILOR

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII “LUCIAN BLAGA DIN SIBIU”

  1. Plata tarifului de cazare se face lunar, în perioada 20- ultima zi a lunii, în avans pentru luna următoare, astfel:
  • personal la administratorul căminului;
  • prin ordin de plata în contul RO25TREZ57620F331400XXXX , cu mențiunile: nume, prenume, cămin, luna plătită;
  • prin mandate poștal cu aceleași specificații de mai sus.

Pentru luna decembrie 2020, plata căminului se va face până cel târziu în data de 10.12.2020.

Studenții cazați efectiv în căminele studențești, care rămân și pe timpul vacanței de iarnă , vor depune o cerere în acest sens pe adresa de email a administratorului fiecărui  cămin.

  1. Locurile neocupate din fiecare cămin studențesc vor fi publicate în prima zi lucrătoare a săptămânii la adresa http://dga.ulbsibiu.ro

Studenții interesați sa ocupe un loc într-un cămin studențesc, vor depune cerere on line la adresa:  https://docs.google.com/forms/d/1zBcaIxnsZ9MuhDrZ9XPvvhDeGHNwfTRf7T0BJMXSMg4

  1. Rezilierea contractului de cazare se poate face:

–  personal:  predarea cheii apartamentului la administratorul căminului;

– de către un coleg, care la fel predă administratorului cele menționate mai sus.

Categories
Cămine Costuri Tarife

Tarife de cazare 2020-2021