Categories
Cămine Cereri Regulamente și proceduri

Depunerea cererilor de redistribuire

Depunerea cererilor de redistribuire se face în perioada 26.09. 2020- 27.09.2020, până la ora 15.00

Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune și studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești, conform listelor afișate pe site -ul universității, vor depune cererile de redistribuirela adresa.

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

În data de 28.09.2020 se afișează  lista cu  studenții care au primit cazare la redistribuire  la adresa:

http://dga.ulbsibiu.ro/anunțuri/ și pe pagina fiecărei facultăți

Cazarea studenților ULBS  în urma redistribuirii  din data de 28.09.2020

Lista cu studenții care au primit un loc în cămin la redistribuire se va afișa în data  28.09.2020 pe site-ul  http://dga.ulbsibiu.ro/știri /și pe pagina fiecărei facultăți.

Studenții care au primit un loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 28.09.2020 la căminele în care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

  1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
  2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
  3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
  4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
  1. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
  2. 1. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
  3. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
  4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați.

Categories
Cămine Cereri

Cererile de cazare pentru anul universitar 2020-2021

Cererile de cazare pentru  anul  universitar  2020-2021  se depun on – line la adresa   

https://goo.gl/forms/kAGuM7Nxx4UGdoKr1

Studentii care se incadreaza in criteriul social si/sau medical  si care trebuie, conform “Regulamentului privind cazarea studentilor in caminele universitatii “, pe langa cererea de cazare sa depuna si alte documente  vor încărca cererea on line la această adresă și vor transmite separat documentele la adresa: ramona.todericiu@ulbsibiu.ro 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa consultati pagina Directiei Social Administrative.

http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ și  http://dga.ulbsibiu.ro/category/anunturi/

Vă rugăm să consultați și calendarul de cazare!