Categories
Cămine Regulamente și proceduri

Comisia centrală de cazare

  1. Prorector Studenți și Relația cu Comunitatea Prof. univ. dr. Raluca Sassu
  2. Director general DGA Ec. Vasile Moțoc
  3. Studenți Andrei Boncea
    Radu Voicu
    Sergiu Lazăr
  4. Prodecani Lect. dr. Andreea Dragomir
    Lect. dr. Augusta Rațiu