Categories
Cămine Liste

Repartiție cămin 14.12.2020

Categories
Cămine Liste

Repartiție cămin 7.12.2020

Categories
Cămine Liste

Locuri rămase neocupate dupa repartitie

Categories
Cămine Regulamente și proceduri Tarife

IN ATENTIA STUDENTILOR

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII “LUCIAN BLAGA DIN SIBIU”

 1. Plata tarifului de cazare se face lunar, în perioada 20- ultima zi a lunii, în avans pentru luna următoare, astfel:
 • personal la administratorul căminului;
 • prin ordin de plata în contul RO25TREZ57620F331400XXXX , cu mențiunile: nume, prenume, cămin, luna plătită;
 • prin mandate poștal cu aceleași specificații de mai sus.

Pentru luna decembrie 2020, plata căminului se va face până cel târziu în data de 10.12.2020.

Studenții cazați efectiv în căminele studențești, care rămân și pe timpul vacanței de iarnă , vor depune o cerere în acest sens pe adresa de email a administratorului fiecărui  cămin.

 1. Locurile neocupate din fiecare cămin studențesc vor fi publicate în prima zi lucrătoare a săptămânii la adresa http://dga.ulbsibiu.ro

Studenții interesați sa ocupe un loc într-un cămin studențesc, vor depune cerere on line la adresa:  https://docs.google.com/forms/d/1zBcaIxnsZ9MuhDrZ9XPvvhDeGHNwfTRf7T0BJMXSMg4

 1. Rezilierea contractului de cazare se poate face:

–  personal:  predarea cheii apartamentului la administratorul căminului;

– de către un coleg, care la fel predă administratorului cele menționate mai sus.

Categories
Cămine Liste

Lista de redistribuire 02.10.2020

Categories
Cămine Regulamente și proceduri

Depunerea cererilor de redistribuire a locurilor rămase neocupate în data de 01.10.2020 ora 14.00

Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune și studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești, conform listelor afișate pe site -ul universității, vor depune cererile de redistribuire  în data de 01.10.2020 între orele 10.00 -16.00 la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

În data de 02.09.2020  după ora 10.00 se afișează  lista cu  studenții care au primit cazare la redistribuire  la adresa:

http://dga.ulbsibiu.ro/anunțuri/ și pe pagina fiecărei facultăți

Cazarea studenților ULBS  în urma redistribuirii  din data de 02 .10. 2020

Lista cu studenții care au primit un loc în cămin la redistribuire se va afișa în data  02.10.2020 pe site-ul  http://dga.ulbsibiu.ro/știri /și pe pagina fiecărei facultăți.

Studenții care au primit un loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 02.10.2020 la căminele în care au primit repartiție până la ora 15:00, după următoarea procedură:

 1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
 2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
 3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
 4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
 1. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
 2. 1. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
 3. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
 4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați.

Categories
Cămine Liste

Lista de redistribuire 30.09.2020


Studentii se pot prezenta sa isi ocupe locurile in data de 30.09.2020 pana la ora 20:00 si 01.10.2020 pana la ora 14:00


Categories
Cămine Regulamente și proceduri

Depunerea cererilor de redistribuire a locurilor rămase neocupate în data de 29.09.2020

Depunerea cererilor de redistribuire a locurilor rămase neocupate în data de 29.09.2020 ora 14.00

Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune și studențiicare nu au primit un loc de cazare în căminelestudențești, conform listelor afișate pe site –uluniversității, vor depune cererile de redistribuire în perioada 29.09.2020 ora 14.00 și 30.09.2020 ora 11.00 la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

În data de 30.09.2020 după ora 15.00 se afișează  lista cu  studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

http://DGA.ulbsibiu.ro/anunțuri/ și pe pagina fiecărei facultăți

Cazarea studenților ULBS  în urmare distribuirii  din data de 30 .09. 2020

Lista cu studenții care au primit un loc în cămin la redistribuire se va afișa în data  30.09.2020 pe site-ul  http://dga.ulbsibiu.ro/știri/  și pe pagina fiecărei facultăți.

Studenții care au primit un loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 30.09.2020 la căminele în care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

a. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:1. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);2. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc înurma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

b. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din parteafacultății:

1. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentruîncheierea contractului de cazare;

2. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;

3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați.

Categories
Cămine Liste

Contestații redistribuiri 28.09.2020

ANUNȚ IMPORTANT !

Studenții care doresc să depună contestație la redistribuireadin data de 28.09.2020, o pot face marți , 29.09.2020 intre orele 14.00-20.00,  on line la adresa: sesizari.camine@ulbsibiu.ro.

COMISIA DE CAZARE PE UNIVERSITATE

Categories
Cămine Liste

Lista de redistribuire 28.09.2020