Categories
Cămine Liste

Lista cazare decembrie

Stimați studenți, 


Comisia centrală de cazare a universității a distribuit, pe locurile rămase vacante în căminele ULBS, studenții care au completat cerere de cazare în perioada 25.11.2021 – 01.12.2021, ținând cont de prevederile Regulamentului privind cazarea în căminele studențești.

Studenții aflați pe lista de mai jos sunt așteptați să semneze contractul de cazare până mâine, 09 decembrie 2021, între orele 8-15. Studenții care nu se prezintă în termenul menționat, pierd locul distribuit de Comisia Centrală de Cazare.

Categories
Cămine Cereri

Anunț important cu privire la cazarea în Căminele Universității “Lucian Blaga” din Sibiu

În atenția studenților care doresc să ocupe un loc în Căminele Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

Studenții care doresc să ocupe unul din locurile libere, existente în căminele ULBS, sunt rugați să completeze cererea de cazare (în perioada 25.11.2021  – 01.12.2021, ora 23:59) accesând linkul:

https://forms.gle/L1HXDHMnWutZU6iZ7

Calendar redistribuiri

PerioadaActivitateaResponsabil
25.11-2021 – 01.12.2021Completarea și transmiterea cererilor de cazare https://forms.gle/L1HXDHMnWutZU6iZ7Studenții ULBS
07.12.2021Afișarea pe site-ul ULBS a listelor de cazareComisia Centrală de cazare
08.12.2021-09.12.2021Cazarea studențilorAdministratorii de cămine, Comisia Centrală de cazare

Notă:

 • Doar studenții care depun cerere de cazare în perioada 25.11.2021-01.11.2021 ora 23:59, vor putea participa la procesul de cazare.
 • Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS și care nu se prezintă să își ocupe locul până în 09.12.2021, ora 1500, pierd dreptul de cazare.
Categories
Cămine Comisii

Anunt cazare

În atenția studenților Universității “Lucian Blaga” din Sibiu care au depus cerere pentru ocuparea unui loc de cazare în căminele ULBS. În acest moment Comisia Centrală de Cazare declară încheiat procesul de cazare.Orice modificare/reluare a procesului de cazare va fi anunțată pe site.

Comisia Centrală de Cazare

Categories
Cămine Liste

Liste redistribuire 2

Stimați studenți, 
Comisia centrală de cazare a universității a redistribuit, pe locurile rămase vacante în căminele ULBS, după prima redistribuire, studenții din listele de așteptare ale facultăților, ținând cont de prevederile Regulamentului privind cazarea în căminele studențești.Studenții aflați pe lista de mai jos sunt așteptați să semneze contractul de cazare mâine, 01 octombrie  2021, între orele 8-15.Studenții care nu se prezintă în termenul menționat, pierd locul redistribuit.Comisia Centrală de Cazare 

Categories
Cămine Liste Regulamente și proceduri

Anunt Campus Cazare

Stimați studenți, 
Comisia centrală de cazare a universității a redistribuit, pe locurile rămase vacante în căminele ULBS, studenții din listele de așteptare ale facultăților, ținând cont de prevederile Regulamentului privind cazarea în căminele studențești.Studenții aflați pe lista de redistribuire sunt așteptați să semneze contractul de cazare mâine, 30 septembrie 2021, între orele 8-15.Studenții care nu se prezintă în termenul menționat, pierd locul redistribuit.Comisia Centrală de Cazare

Categories
Cămine Liste

Anunț redistribuiri

În atenția studenților aflați pe listele de așteptare în vederea ocupării unui loc de cazare în căminele studențești,

Lista cu studenții care sunt eligibili pentru a ocupa un loc de cazare, după redistribuire, se va afișa în data de 29.09.2021, până la ora 15.

Conform anunțului de pe site-ul universității, Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2021/2022 | Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ulbsibiu.ro), la procesul de redistribuire participă automat studenții care au depus o cerere de cazare în perioada 03.08.2021 – 31.08.2021, nefiind necesară completarea unui nou formular.

Comisia Centrală de Cazare

Categories
Cămine Liste Regulamente și proceduri

Procedura de desfășurare a activității de cazare a studenților ULBS în căminele studențești, în anul universitar 2021 -2022

Cazarea în căminele studențești se desfășoară în perioada 23.09.2021- 26.09.2021 conform calendarului de mai jos:

23 septembrie între orele 900 – 1500: studenții din anul IV-VI și studenții masteranzi;

24 septembrie între orele 900 – 1500: studenții din anul III;

25 septembrie între orele 900 – 1500studenții din anul II;

26 septembrie între orele 900 – 1500studenții din anul I.

Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS și care nu se prezintă să își ocupe locul până în 26.09.2021, ora 1500, pierd dreptul de cazare.

Cazarea studenților în cămine presupune:

 1. prezentarea următoarelor documente justificative:
 • buletin/carte de identitate sau pașaport, în original și copie;
 • adeverință/certificat de handicap pentru persoanele în cauză;
 • adeverință fiu/fiică cadru didactic în activitate (dacă e cazul);
 • certificat verde COVID (după caz).
 1. Încheierea contractului de închiriere între ULBS și student.
 2. Plata taxei de cazare.
 3. Predarea buletinului/C.I. și completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant.
 4. Primirea legitimației de cămin.
 5. Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual.

Contractele de cazare şi legitimaţiile de cămin se vor elibera pe bază de semnătură, de către fiecare administrator de cămin, studenților solicitanți sau altei persoane numai cu împuternicire notarială.

Studenții vor respecta măsurile de distanțare socială și vor purta măști de protecție.

Măsurile de distanțare socială presupun:

 • Păstrarea distanței – păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri față de alte persoane;
 • Evitarea strângerii mâinilor. Nu atingeți, decât dacă este necesar alte persoane;
 • Evitarea atingerii de suprafețe sau obiecte care ar fi putut fi infectate (ex: clanțe de ușă, mânere)
 • Evitarea atingerii feței (gură, nas, ochi) fără a vă fi spalat mâinile înainte – deci, în timpul intervențiilor directe, nu trebuie să mâncați, să fumați sau să vă atingeți fața.
 • Protejarea de strănutul și de tusea celorlalți.

Personal de pază și îngrijire, prezent pe toată durata acestei acțiuni în cămine, îi va sprijini pe studenți dacă aceștia au  nevoie și vor contribui la asigurarea bunului mers al acțiunii.

Personalul prezent la serviciu va purta masca de protecție corect pusă și mănuși pe tot parcursul acestei acțiuni.

Accesul în cămine se va realiza, în funcție de cămin, pe o singură intrare sau pe ambele intrări – pentru a se evita aglomerația, intrări care vor fi semnalizate corespunzător. Pentru a putea intra în cămin studenții trebuie să prezinte cartea de identitate.

La intrarea în căminele studențești și în toate spațiile comune sunt realizate  marcaje, împărțirea lor este gândită în așa fel încât să fie respectată distanța de 1,5 – 2 metri  între studenți.

La intrarea în cămine sunt instalate recipiente cu dezinfectant pentru studenți și pentru personalul căminului .

La intrarea în cămine și pe holurile spre camere vor fi puse covoare îmbibate cu clor care se vor schimba periodic.

În incinta căminelor se va asigura, din oră în oră, dezinfectarea spațiilor comune, a balustradelor, mânerelor de la ușile de acces în cămin.

În camere este permis accesul doar studenților cazați în acea cameră.

În fiecare cameră vor exista saci de gunoi pentru a putea fi aruncate resturile menajere și pentru a se igieniza camera mai ușor.

Categories
Cămine Regulamente și proceduri

Comisia centrală de cazare

 1. Prorector Studenți și Relația cu Comunitatea Prof. univ. dr. Raluca Sassu
 2. Director general DGA Ec. Vasile Moțoc
 3. Studenți Andrei Boncea
  Radu Voicu
  Sergiu Lazăr
 4. Prodecani Lect. dr. Andreea Dragomir
  Lect. dr. Augusta Rațiu
Categories
Calendar Cămine Regulamente și proceduri

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2021/2022

Ținând cont de situația pandemică și de măsurile dispuse în acest sens de autoritățile competente, cazarea în căminele administrate de  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu poate fi condiționată de dovada efectuării schemei complete de vaccinare (COVID 19), sau a trecerii prin boală.

Decizia în acest sens, va fi luată până la data de 10 septembrie, în funcție de contextul epidemiologic și de reglementările în vigoare și va fi comunicată prin afișare pe site-ul Universității.

Cei care solicită un loc în căminele administrate de Universitate sunt rugați să completeze cererea de cazare accesând linkul (în perioada 3.08.2021  – 31.08.2021, ora 23:59):

https://forms.gle/HdnrVw91fXxkEFhV7

Calendarul și detaliile procesului de cazare (conform Regulamentului privind cazarea în căminele studențești, art. 11, 12, 15, 17, 20)  sunt disponibile aici:

Categories
Cămine Liste Vacanta de vara

Anunt cazare perioada verii iulie septembrie 2021

Stimați studenți,în urma analizei și prelucrării cererilor de cazare depuse pentru perioada 15 iulie – 15 septembrie 2021 și ținând cont de săptămânile de practică, precum și de solicitările de cazare pentru studenții care au un loc de muncă, au fost întocmite 2 liste: o listă cu studenții repartizați în căminul 6 și o listă cu studenții repartizați în căminul 4.

Astfel au fost distribuite locuri tuturor studenților care au depus cerere de cazare.

Toți studenții care își desfășoară practica de specialitate și care ocupă deja un loc în căminele 1, 2, 3 sau rămân în aceste cămine până la finalizarea practicii.

Studenții repartizați în căminul 6, se vor prezenta pentru cazare în data de 15 iulie 2021, până la ora 15.00 și vor prezenta adeverința în original de la locul de muncă sau, după caz, adeverință de la facultate cu perioada de desfășurare a practicii de specialitate.

Studenții repartizați în căminul 4, se vor prezenta pentru cazare în data de 16 iulie 2021, până la ora 15.00 și vor prezenta adeverința în original de la locul de muncă sau, după caz, adeverință de la facultate cu perioada de desfășurare a practicii de specialitate.

În caz contar, studenții nu vor fi cazați.

Eventuale neconformități pot fi sesizate prin mail la adresa marilena.sorostineanu@ulbsibiu.ro