Categories
Cămine COVID-19

Anunț cazare studenți

ACTUALIZARE

Stimați studenți,

Ca urmare a înlăturării restricțiilor Covid-19, sunt permise vizitele în cadrul căminelor studențești, cu respectarea următoarelor condiții :

  1. Vizitele sunt permise în intervalul orar 09.00 – 22.00
  2. Accesul persoanelor străine în cămin se face pe baza de carnet de student sau carte de identitate și se notează în caietul de P.V. de către portar.
  3. Accesul vizitatorilor se face cu acceptul tututor studenților cazați în camera studentului gazdă.
  4. Accesul vizitatorilor nu este permis în bucătăriile amenajate în incinta căminelor.
  5. Vizitatorii au obligația respectării restricțiilor privind consumul de alcool și fumatul.
  6. Nerespectarea de către vizitator a condițiilor mai sus menționate duce la pierderea dreptului de a primi vizitatori de către studentul gazdă.

Șef Serviciu Cămine Studenţeşti