Categories
Cămine

Parcare Campus B-dul Victoriei

Stimați Studenți,

Pentru cei care doresc loc de parcare în campusul situat pe B-dul Victoriei nr.31 și au loc de cazare în Căminele 1, 2 sau 3 pot să depună cerere prin completarea următorului formular până în data de 21 septembrie ora 12:00.

https://forms.gle/DWoAe8MwMMCshXHL9

Conform tarifelor aprobate prin Hotărârea de Senat nr. 3008 din 21.07.2022, taxa de parcare este de 60lei/lună

Categories
Cămine

Preluare camere

Stimați studenți,

 

Preluarea camerelor în căminele studențești se desfășoară în perioada 22.09.2022- 25.09.2022 conform calendarului de mai jos:

22 septembrie între orele 9:00 – 15:00: studenții din anul IV-VI și studenții masteranzi;

23 septembrie între orele 9:00 – 15:00: studenții din anul III;

24 septembrie între orele 9:00 – 15:00: studenții din anul II;

25 septembrie între orele 9:00 – 15:00: studenții din anul I.

Reamintim studenților că trebuie să se prezinte la cazare cu următoarele documente :

  • act de identitate în original și copie
  • documente originale care să justifice reducerea de tarif conform art. 22 din Regulemtul de organizare și funcționare a căminelor studențesti – dacă este cazul
Categories
Cămine

Locuri de cazare după confirmări

Stimați studenți,

Listele de cazare ca urmare a confirmării locurilor pot fi vizualizate la următoarele link-uri:

Pentru Facultatea de Științe Economice – http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/despre/stiri-evenimente/item/567-lista-studentilor-cazati-in-caminele-ulbs.html

Pentru Facultatea de Științe – https://stiinte.ulbsibiu.ro/stiri/arhiva/2022/cazare-2022.php

Pentru Facultatea de Științe Socio-Umane – https://socioumane.ulbsibiu.ro/cazare-an-universitar-2022-2023/

Pentru Facultatea de Litere și Arte – https://litere.ulbsibiu.ro/2022-2023/

Pentru Facultatea de Inginerie – https://inginerie.ulbsibiu.ro/cazare/

Pentru Facultatea de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului – https://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2022/09/12/liste-finale-cazare-12-09-2022/

Pentru Facultatea de Drept – https://drept.ulbsibiu.ro/stiri/liste-cazare-7-septembrie-2022/

Categories
Cămine

Contestații privind repartizarea în Căminele Studențești

Stimați studenți,

Comisia Centrală de Cazare pe Universitate precizează că vor fi analizate contestațiile depuse până la data de 12 septembrie ora 18.00. Termenul de soluționare a contestațiilor depuse în termen este 14 septembrie ora 18.00

Contestațiile pot fi depuse atât fizic la secretariatul fiecărei Facultăți, cât și pe adresele de email

  • daniela.popa@ulbsibiu.ro – pentru Facultatea de Inginerie
  • socio-umane@ulbsibiu.ro – pentru Facultatea de Științe Socio-Umane
  • drept@ulbsibiu.ro – pentru Facultatea de Drept
  • litere@ulbsibiu.ro – pentru Facultatea de Litere și Arte
  • economice@ulbsibiu.ro – pentru Facultatea de Științe Economice
  • stiinte@ulbsibiu.ro – pentru Facultatea de Științe
  • cazare.camine@ulbsibiu.ro

Vă rugăm ca în formularea contestației să precizați și încălcarea de regulament care stă la baza contestației dumneavoastră.

 

Categories
Cămine

Liste Cazare Cămine Studențești

Lista de cazare și Lista de așteptare pentru locurile în căminele studențești vor fi postate pe site-urile fiecărei Facultăți. Locul repartizat poate fi identificat pe baza numărului de cerere.

Listele pentru Facultatea de Inginerie sunt disponibile pe link-ul https://inginerie.ulbsibiu.ro/cazare/

Listele pentru Facultatea de Științe sunt disponibile pe link-ul https://stiinte.ulbsibiu.ro/stiri/arhiva/2022/cazare-2022.php

Listele pentru Facultatea de Drept sunt disponibile pe link-ul https://drept.ulbsibiu.ro/stiri/liste-cazare-7-septembrie-2022/

Listele pentru Facultatea de Științe Economice sunt disponibile pe link-ul http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/despre/stiri-evenimente/item/567-lista-studentilor-cazati-in-caminele-ulbs.html

Listele pentru Facultatea de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului  sunt disponibile pe link-ul https://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/2022/09/07/confirmarea-locului-de-cazare/

Listele pentru Facultatea de Litere sunt disponibile pe link-ul https://litere.ulbsibiu.ro/2022-2023/

Listele pentru Facultatea de Științe Socio-Umane sunt disponibile pe link-ul https://socioumane.ulbsibiu.ro/cazare-an-universitar-2022-2023/

 

De asemenea, sunt publicate și link-urile unde pot fi confirmate locurile de cazare, proces care se desfășoară în perioada 8-9 septembrie.

 

Categories
Cămine

Repartizarea locurilor în cămine

Revenim cu precizări referitoare la etapele următoare din procesul de de repartizare a locurilor de
cazare în căminele studențești.
Etapa de validare a dosarelor va fi finalizată în data de 2 septembrie,urmând ca listele preliminare cu
repartizarea locurilor în cămine să fie afișate până cel târziu în data de 7 septembrie.
În perioada 8-9 septembrie studenții admiși vor confirma online locurile de cazare repartizate. Am
constatat că un număr important din adresele de e-mail din detaliile personale sunt eronate. Pentru ca
această etapă să decurgă în condiții normale este necesar să vă asigurați ca detaliile personale sunt
corecte, în special adresa de email și telefonul de contact.
În perioada 12-15 septembrie, locurile rămase disponibile ca urmare a neconfirmării vor fi redistribuite
către studenții care nu au primit loc de cazare, pe baza performanțelor academice și în funcție de
disponibilitate.

Categories
Cămine

Documente necesare pentru cazurile speciale

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor studențești ale Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu aprobat prin Hotărârea Senatului nr.3008 din 21 iulie 2022, studenții trebuie să prezinte următoarele documente pentru cazurile prioritare, medicale sau sociale :

Nr.crt. Tip caz Prevederea Regulament Documente
1 Caz Social Art.12 i) Acte doveditoare: declarațiile de venit pentru lunile respective ale părinților sau susținătorilor legali, precum și acte justificative/ doveditoare/ cupoane de pensii ale părinților sau susținătorilor legali pentru cele trei luni, declarații privind veniturile din exploatarea terenurilor agricole și, după caz, adeverințe de la instituția de invățământ unde sunt școlarizați frații, sentințe judecătorești, certificate de naștere ale fraților preșcolari, certificate de deces ale susținătorilor legali, certificate de căsătorie;
2 Caz Medical Art.12 ii) Adeverință medicală
3 Copii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate Art.22 Adeverință de salariat a părintelui vizată de inspectoratul școlar din teritoriu din care să reiasă că în anul școlar în curs este în activitate

Copie după certificatul de naștere al studentului

 

4 Copii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ Art.22 Copie după decizia de pensionare

Copie după certificatul de naștere al studentului

Dovada că părintele a fost cadru didactic sau didactic auxiliar (declarație pe proprie răspundere)

5 Copii personalului nedidactic din sistemul de învățământ Art.22 Adeverință de salariat a părintelui vizată de inspectoratul școlar din teritoriu din care să reiasă că în anul școlar în curs este în activitate

Copie după certificatul de naștere al studentului

 

6 Studenții orfani de unul sau ambii părinți Art.22 Copie după certificatul de deces

Copie după certificatul de naștere al studentului

7 Studentii aflați în regim de protecție specială : persoane provenite din case de copii Art.22 Adeverință eliberată de instituția respectivă
8 Studenții străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, sau fără bursă Art.22 NA
9 Studenții cu handicap grav și accentuat Art.22 Certificat medical prin care se atestă gradul de handicap

Menționăm că nu mai este necesară Adeverință emisă de Facultate care atestă că studentul ocupă un loc la buget pentru solicitările transmise prin platforma de cazare.

Categories
Cămine

Situații particulare pentru obținerea unui loc în căminele studențești

Pentru candidații la master ai Facultății de Inginerie și candidații la master ai Facultății de Drept se va organiza o sesiune de cazare după finalizarea admiterilor. De asemenea, studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat vor beneficia de o sesiune de înscrieri distinctă.

Vom reveni cu un anunț privind calendarul de desfășurare a acestor sesiuni de înscrieri.

Categories
Cămine Cereri

Cazare Martie 2022

Stimați studenți,

Comisia Centrală de Cazare pe universitate precizează că nu va distribui locuri noi de cazare în cursul lunii martie 2022.

Orice modificare/reluare a procesului de cazare va fi anunțată pe site-ul ULBS, secțiunea studenți.

Comisia Centrală de Cazare